Informacje udzielamy telefonicznie lub na miejscu w biurze