Kat. AM – prawo jazdy na skuter

Czas trwania kursu: 10 godzin
Zajęcia teoretyczny – wykłady: 6 godzin
Zajęcia praktyczne: 5 godzin.

Zapewniamy materiały dydaktyczne
Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. AM:

 • osiągnięcie wymaganego wieku:
  13 lat i 9 miesięcy – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK
 • zgoda rodzica lub opiekuna (jeśli osoba nie ma ukończonych 18 lat)

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania pojazdami:

 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW)
 • czterokołowcem lekkim

Kat. A1 – motocykl 125cm3

Czas trwania kursu: 50 godzin
Zajęcia teoretyczne – wykłady: 30 godzin
Zajęcia praktyczne – 20 godzin

Zapewniamy materiały dydaktyczne
Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. A1:

 • osiągnięcie wymaganego wieku:
  15 lat i 9 miesięcy – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK
 • zgoda rodzica lub opiekuna (jeśli osoba nie ma ukończonych 18 lat)

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania pojazdami:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim

Kat. A2 – motocykl do 35kW

Czas trwania kursu: 50 godzin
Zajęcia teoretyczne – wykłady: 30 godzin
Zajęcia praktyczne – 20 godzin

Zapewniamy materiały dydaktyczne
Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. A2:

 • osiągnięcie wymaganego wieku:
  17 lat i 9 miesięcy – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK
 • zgoda rodzica lub opiekuna (jeśli osoba nie ma ukończonych 18 lat)

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania pojazdami:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim

Zajęcia praktyczne odbywają się na pojazdach identycznych jak na egzaminie w WORD w Łomży- motocykl Suzuki Gladius SFV 650

Kat. A – motocykl

Czas trwania kursu: 50 godzin
Zajęcia teoretyczne – wykłady: 30 godzin
Zajęcia praktyczne – 20 godzin

Zapewniamy materiały dydaktyczne
Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. A:

 • osiągnięcie wymaganego wieku:
  – 23 lata i 9 miesięcy – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A
  – 19 lat i 9 miesięcy – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lata posiada prawo jazdy kategorii A2
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania pojazdami:

 • motocyklem bez ograniczenia pojemności
 • czterokołowcem lekkim
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim

Zajęcia praktyczne odbywają się na pojazdach identycznych jak na egzaminie w WORD w Łomży- motocykl Suzuki Gladius SFV 650

Kat. B – samochód osobowy

Czas trwania kursu: 60 godzin
Zajęcia teoretyczne – wykłady: 30 godzin
Zajęcia praktyczne – 60 godzin

Zapewniamy materiały dydaktyczne
Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. B:

 • osiągnięcie wymaganego wieku:
  17 lat i 9 miesięcy
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania pojazdami:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t, z wyjątkiem autobusu
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • zespołem pojazdów składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej oraz z przyczepy lekkiej (dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza 750kg)
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim

Zajęcia praktyczne odbywają się na pojazdach identycznych jak na egzaminie w WORD w Łomży – samochód osobowy Fiat Punto

Kat. B+E – przyczepa

Czas trwania kursu: 15 godzin
Zajęcia praktyczne – 15 godzin

Zapewniamy materiały dydaktyczne
Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. B+E:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKKp

Prawo jazdy kat. B+E uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t oraz przyczepy lekkiej (dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza 750kg)
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7000kg (pojazd samochodowy z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka – dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza 3500kg)
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

Kat. C – samochód ciężarowy

Czas trwania kursu: 50 godzin
Zajęcia teoretyczne – wykłady – 20 godzin
Zajęcia praktyczne – 30 godzin

Zapewniamy materiały dydaktyczne
Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • osiągnięcie wymaganego wieku:
  20 lat i 9 miesięcy lub 17 i 9 miesięcy z kursem kwalifikacji wstępnej
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK

Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdami:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • zespołem pojazdów składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej oraz z przyczepy lekkiej (dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750kg)
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim

Zajęcia praktyczne odbywają się na pojazdach identycznych jak na egzaminie w WORD w Łomży – MAN TGL

UWAGA!
Istnieje możliwość realizacji obu kategorii: kat. C i kat. C+E – komplet (samochód ciężarowy – przyczepa)
W przypadku jednoczesnej realizacji kursów kat. C oraz kat. C+E obniża się ilość godzin a tym samym cena!

Kat. C+E – przyczepa do pojazdu ciężarowego.

Czas trwania kursu: 25 godzin
Zajęcia praktyczne – 25 godzin

Zapewniamy materiały dydaktyczne
Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C+E:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B i C
 • osiągnięcie wymaganego wieku: 20 lat i 9 miesięcy
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK

Prawo jazdy kat. C+E uprawnia do kierowania pojazdami:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5t, z wyjątkiem autobusu
 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu wymienionego powyżej oraz z przyczepy
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim

Zajęcia praktyczne odbywają się na pojazdach identycznych jak na egzaminie w WORD w Łomży – MAN TGL

UWAGA!
Istnieje możliwość realizacji obu kategorii: kat. C i kat. C+E – komplet (samochód ciężarowy – przyczepa)
W przypadku jednoczesnej realizacji kursów kat. C oraz kat. C+E obniża się ilość godzin a tym samym cena!

Kat. T – traktor

Czas trwania kursu: 50 godzin
Zajęcia teoretyczne – wykłady – 30 godzin
Zajęcia praktyczne – 20 godzin

Zapewniamy materiały dydaktyczne
Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. T:

 • osiągnięcie wymaganego wieku:
  15 lat i 9 miesięcy – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii T
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK
 • zgoda rodzica lub opiekuna (jeśli osoba nie ma ukończonych 18 lat)

Prawo jazdy kat. T uprawnia do kierowania pojazdami:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym:
 • zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

Kat. D – autobus

Czas trwania kursu: 60/80 godzin
Zajęcia teoretyczne – wykłady – 20 godzin
Zajęcia praktyczne:
– 40 godzin (posiadając prawo jazdy kat. C)
– 60 godzin (posiadając prawo jazdy kat. B)

Zapewniamy materiały dydaktyczne
Egzamin wewnętrzny w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. D:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B lub C
 • osiągnięcie wymaganego wieku:
  23 lat i 9 miesięcy lub 20 lat i 9 miesięcy z kursem kwalifikacji wstępnej
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK
 • zgoda rodzica lub opiekuna (jeśli osoba nie ma ukończonych 18 lat)

Prawo jazdy kat. D uprawnia do kierowania pojazdami:

 • autobusem
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • zespołem pojazdów składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej oraz z przyczepy lekkiej (dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza 750kg)
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim