Praca w magazynie często wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do przenoszenia palet, skrzyń, a więc wymagające zarówno umiejętności jego prowadzenia jak i operowania ładunkiem. W zależności od specyfiki pracy i transportowanych ładunków wykorzystywane są różne rodzaje wózków. Do ich obsługi należy posiadać specjalistyczne uprawnienia. Kwalifikacje można uzyskać biorąc udział w zorganizowanym kursie zakończonym egzaminem państwowym.

Szkolenie to sposób na zdobycie określonych umiejętności przydatnych nie tylko dla ludzi młodych poszukujących zatrudnienia, ale też sposób na przekwalifikowanie się już doświadczonych pracowników. Umiejętność operowania wózkiem jest także przydatna podczas wyjazdów za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż często bywa niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy. Z oferty kursu mogą skorzystać wszyscy Ci, którzy planują zatrudnienie w magazynach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych, portach, czy wielko powierzchniowych sklepach – zarówno w kraju jak i zagranicą. Ponieważ uprawnienia zdobyte w Polsce są respektowane we wszystkich krajach wspólnoty.

Wymagania na wózek widłowy
Aby ubiegać się o uprawnienia na wózki widłowe należy:

mieć ukończone 18 lat,
posiadać wykształcenie minimum podstawowe (ukończoną podstawówkę),
Kandydaci spełniający powyższe warunki, mogą przystąpić do odpowiedniego kursu i starać się zdobyć uprawnienia na wózki widłowe.

Rodzaje uprawnień jakie można uzyskać po kursie na wózki widłowe
Ukończenie kursu wiąże się z koniecznością zdania egzaminu państwowego na terenie ośrodka szkoleniowego przed komisja powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Efektem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przed UDT.

Zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego wyróżniamy kilka kategorii uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe:

Kategoria urządzeń III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (najniższa kategoria uprawnień w skład tych urządzeń wchodzą: wózki naładowne, wózki unoszące, wózki ciągnikowe i podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla). Wózki podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego oraz wózki unoszące mogą być dodatkowo wyposażone w podest, na którym może stać operator podczas jazdy wózkiem.
Kategoria urządzeń II WJO – Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Najpopularniejsza kategoria uprawnień na wózki widłowe. Otrzymując uprawnienia tej kategorii możemy również obsługiwać wózki III kategorii WJO. Uprawnienia są na wszystkie typy wózków jezdniowych podnośnikowych, bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz bez ograniczeń tonażowych. Zdobycie uprawnień umożliwia również pracę wózkami bocznymi.
Kategoria urządzeń I WJO – Wózki podnośnikowe specjalizowane. Wózki jezdniowe specjalizowane dzielą się na dwie kategorie. Pierwszą kategorią są wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe). Drugą kategorią są wózki jezdniowe specjalizowane, które podnoszą ładunek wraz z operatorem do góry. Posiadanie uprawnień tej kategorii pozwala na obsługę wózków z dowolnym napędem, udźwigiem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia.
Egzaminy na wózki widłowe
Egzamin UDT na wózki widłowe składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego pod nadzorem komisji. Baza pytań egzaminacyjnych składa się z 245 pytań. W celu zdania tej części egzaminu należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi na 15 pytań. Część praktyczna egzaminu odbywa się na placu manewrowym również pod nadzorem komisji. W tej części egzaminatorzy Dozoru Technicznego sprawdzają umiejętności jazdy i manewrowania wózkiem widłowym, z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP.