1. Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę?
ZANIM rozpoczniesz kurs prawa jazdy, potrzebujesz wyrobić dokument zwany Profilem Kandydata na Kierowcę.

Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK) – to dokument, z którym rozpoczniesz kurs na prawo jazdy na terenie całego kraju, zapiszesz się na egzamin i odbierzesz prawo jazdy. Wydaje go Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania na podstawie badania lekarskiego, zdjęcia i dokumentu tożsamości. Jest to jednorazowa wizyta w urzędzie, a numer PKK zazwyczaj wydawany jest od ręki.


2. Kogo dotyczy wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę?

Wyrobienie Profilu Kandydata jest wymagane na KAŻDĄ kategorię prawa jazdy, bez względu na posiadane już kategorie.


3. Gdzie wyrobię Profil Kandydata na Kierowcę?

W Wydziale Komunikacji w miejscu zameldowania – od ręki, lub maksymalnie do 2 dni roboczych.
Jeśli nie masz 18 lat, przyjdź z rodzicem. Jeśli mieszkasz poza miejscem zameldowania, nie masz meldunku, lub jesteś obcokrajowcem, dokumenty o numer PKK możesz złożyć w najbliższym Wydziale Komunikacji, jednak czas oczekiwania może się wydłużyć do 2 tygodni.


4. Jakich dokumentów potrzebuję do wyrobienia numeru PKK?

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 2. przy kat. C, C+E, D1, D także orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań
  psychologicznych do kierowania pojazdem.
 3. 1 kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm, jak do dowodu osobistego i paszportu – wykonasz
  je u dowolnego fotografa
 4. dokument tożsamości – dowód osobisty, lub paszport z adresem zameldowania.
 5. wniosek wydrukowany obustronnie na kartce A4 w układzie poziomym. Możesz też wypełnić go w
  Wydziale Komunikacji.
 6. prawo jazdy wraz z kserokopią, jeśli posiadasz już jakie kategorie prawa jazdy
  Badania wykonasz ze skierowaniem z Naszego ośrodka.

5. Informacja dla cudzoziemców

Jeśli jesteś cudzoziemcem przygotuj kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiujesz co najmniej od sześciu miesięcy, oraz dokument potwierdzający pobyt w Warszawie. Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale. Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły.


Z Profilem Kandydata na Kierowcę zapraszamy do biura OSK. Możesz już zacząć kurs!